Ukhozi Fm Schedule: Friday, 20th Jan 2017

 1. Bhampa 2 Bhampa
  20:00 to 23:00
 2. Abasiki Bebunda
  18:00 to 19:00
 3. Woza Nabangani Bakho
  15:00 to 18:00
 4. Nethezeka
  12:00 to 15:00
 5. Jabuljule
  09:00 to 12:00
 6. Vuka Mzansi
  06:30 to 09:00
 7. Ezanamuhla
  05:00 to 06:30
 8. Ulibo Lokuqala
  04:00 to 05:00
 9. Ikhwezi Lokhozi
  02:00 to 04:00
 10. Sibhukuda Kwesimanzonzo
  23:00 to 02:00